Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Ongi etorri herritarren atarira

Nabarmendutako tramiteen kategoriak

Denak

Hainbat kategoriatako espediente mota tramitatzeko aukera ematen du.

Eskaera orokorra

Zure eskaera dauden tramiteekin bat ez badator,atal honen bitartez, Sarrerako Erregistro Elektronikoan sar zaitezke.

Faktura elektronikoa

Faktura sortu, ziurtagiri onartuen bidez digitalki sinatu eta Elgoibarko Udalari bidali ahal izango diozu

Erregistro Zibila

Erregistro zibileko izapide eta zerbitzuei buruzko informazioa ematen du.

Biztanleen udal-errolda

Hirigintza

Gizarte Ongizate

Kultura

Euskara

Idazkaritza

Diru-laguntzak, laguntzak

Kontu-hartzailetza

Udaltzaingoa

Bekak eta sariak

Bide okupazioa

Enplegu-sustapena

Gazteria

Isunak

Jarduerak

Kanposantua

Obrak

Ordainagiriak

Tasak/Zergak

Udal artxiboa

Ziurtagiriak

Kategoria guztiak ikusi.

Ayto100