Herritarren ataria
Administrazio elektronikoa

Lizentzia: arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko Tramitación mediante usuario y contraseña Tramitación mediante tarjeta de firma electrónica Tramitación en ventanilla Trámite no gestionado por el Ayuntamiento

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia eskuratzeko baimena.

Idazkaritza

Santa Fe kalea, 18 20247 Zaldibia
Tlf.: 943880357 Fax: 943885043
bulegoa@zaldibia.eus

Astelehenetik ostiralera: 09:00etatik 15:00etara

  • Instantzia
  • Eskatzailearen NA
  • Eskatzailearen bi argazki berri, nortasun agiriaren neurrikoak eta kolorezkoak
  • Gaitasun físico eta psikologikoa egiaztatzen duen agiria, lizentziaren eskaera baino gehienez 12 hilebete lehenago Gipuzkoako zentrobaimendu batek egindakoa
  • Nahiz eta jabea ez den beste hirugarren pertsona batek zaindu, animaliak egindako kalteei erantzuteko erantzukizun zibileko aseguruko poliza, gutxienez 120.000 eurokoa
  • Polizaren ordainagiria
  • Txakurra erroldatu zeneko inprimakia. Eskaerarekin batera aurkeztu ezean, lizentzia Portu ondorengo 15 egunetan aurkeztu beharko da
  • Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentziaren udal tasa ordaindu dela egiaztatzen duen agiria
  • Zinpeko aitorpena, azaltzen duena eskatzaileak ez duela arriskutsuak izan daitezkeen animalien zuzenbide araudiari buruzko 1999ko abenduaren 23ko 50 / 1999 Legeko
Bulegoan bertan aurkeztu behar da. Elektronikoki aurkeztu behar da

Instantzia

Tramitazio elektronikoa

Eskaera honen tramitazioa elektronikoki egin dezakezu

Tramitazio elektronikoa hasi

Eskabide orria

Dokumentua deskargatu eta bete ezazu. Gero udaletxean entregatu ezazu jendearen arreta ordutegian.

DOCP0088.DOC

Ayto78